Papildomos paslaugos privatiems klientams

Nr.  Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur su PVM Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur su PVM
1. Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsisakyti tik siuntėjas)1 9,99 -
1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.
2. Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 6,99 -
2 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, kai dėl paslaugos suteikimo kreipiasi siuntos siuntėjas, jei nuo vidaus ir tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu.
3. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą 1,2 1,98 19,99
4. Įgaliojimas atsiimti pašto siuntą (-as) (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas) 0,87 4,34
5. Siuntos paruošimas išsiųsti 0,87 -
5 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.
6. Pašto dėžutės išnuomojimas - 4,34
7. Išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas1: 1,50  
7 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke.
8. Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą
9. Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas

Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui - pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus.

Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui - tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.

Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus.

10. Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei (tarpininkavimo mokestis):
10.1 kai importuojamos siuntos vertė iki 150 Eur 3,00 -
10.2 kai importuojamos siuntos vertė didesnė nei 150 Eur 18,00 -
10.3 kai eksportuojamos siuntos vertė didesnė nei 1000 Eur 18,00 -
  10.2 ir 10.3 punkto pastaba. Šis įkainis taikomas, kai siuntoje ne daugiau nei 4 skirtingos prekės. Kai prekių daugiau, už kiekvieną papildomą deklaracijos lapą taikomas 6 Eur mokestis.
11. Tarptautinės pašto siuntos administravimo mokestis:
11.1 kai siunta deklaruojama savarankiškai (per muitinės platformą / per kitą tarpininką) 2,00 -
11.2 kai PVM apmokamas prekės pirkimo metu 1,00 -
  11.2 pastaba. Iki 2021 spalio 1 d. šis mokestis netaikomas.


1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.

2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje, be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.