Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Dažniausiai užduodami klausimai

Siuntų pakavimo taisykles galite rasti čia.

 • Gavėjo asmenvardis ir adresas rašomi dešinės voko / siuntos pusės apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.

 

 • Gavėjo vardas (vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu, pavyzdžiui:

Vardenei / V. Pavardenei arba 

Akcinei bendrovei Lietuvos paštui. 

 

 • Siuntėjo vardas (vardo raidė), pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi vardininko linksniu, pavyzdžiui:

Vardenis / V. Pavardenis arba 

Vilniaus „Žemynos“ gimnazija.

 

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą asmeniui įstaigos adresu, įstaigos pavadinimas rašomas po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės vardininko linksniu, pavyzdžiui:

Vardžiui / V. Pavardžiui

Susisiekimo ministerija

 

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą konkrečiam įstaigos darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, o tada darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu, pavyzdžiui:

Susisiekimo ministerijos 

Ekonominės analizės skyriaus vedėjui

Vardžiui / V. Pavardžiui

 

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą Lietuvoje, po gavėjo/siuntėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas su gimininio žodžio santrumpa g. (a., pr. ir kt.), namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), gyvenvietės pavadinimas (jeigu yra), pašto kodas ir miesto/rajono pavadinimas, mobiliojo tel. numeris/el. pašto adresas.

Siuntėjo / Gavėjo vardas ir pavardė (įstaigos pavadinimas)                                               

Gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris

Gyvenvietės pavadinimas 

Pašto kodas, miesto (rajono) pavadinimas

Mobiliojo tel. numeris / el. pašto adresas

 

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo vardo ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašoma: paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės (P. d.) numeris, pašto pavadinimas, pašto kodas, miesto / rajono pavadinimas, mobiliojo tel. numeris / el. pašto adresas. 

 Gavėjo vardas ir pavardė (įstaigos pavadinimas)

 Iki pareikalavimo / Pašto dėžutės numeris

 Universaliosios pašto psalaugos teikimo vietos pavadinimas                                              

 Pašto kodas, miesto (rajono) pavadinimas

 Mobiliojo tel. numeris / el. pašto adresas

 

Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys, t. y. mobiliojo telefono numeris (pavyzdžiui, 86XXXXXXX) ir (ar) el. paštas (pavyzdžiui, V.PAVARDENIS@POST.LT), turi būti rašomi ant pašto siuntos voko ar pakuotės žemiau įprastų gavėjo rekvizitų – asmenvardžio ir gavėjo adreso, kur siunta turi būti pristatyta.

Svarbu! Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys bus naudojami tik siuntos pristatymui – reklaminiai ir kiti komerciniai pasiūlymai nebus siunčiami. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus asmens sutikimą. 

 

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į užsienį, gavėjo asmenvardis ir adresas rašomi dešinės voko / siuntos pusės apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.

 

 • Nurodant siuntėjo adresą, prieš pašto kodą turi būti rašomas valstybės kodas LT jungiamas su kodo skaitmenimis brūkšneliu, valstybės pavadinimas rašomas anglų arba prancūzų kalba didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

 

 • Gavėjo pavadinimas ir adresas ant pašto siuntos rašomi tiksliai ir įskaitomai lotyniškais rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis. Valstybės, į kurią siunčiama pašto siunta, pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba.

Gavėjo vardas ir pavardė (įstaigos pavadinimas)

Gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris

Pašto kodas, miesto (vietovės) pavadinimas

Šalies pavadinimas

Mobiliojo tel. numeris / el. pašto adresas

 

 • Adresuojant pašto siuntą Iki pareikalavimo, nurodoma: gavėjo vardas, pavardė, paštas, kuriame bus įteikta pašto siunta. Žodžiai Poste restante (t. y. Iki pareikalavimo) turi būti rašomi paryškinti. Valstybės pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba. Siekiant išvengti adresavimo klaidų, visada paprašykite pašto siuntos gavėjo, kad jis tiksliai nurodytų savo adresą, mobiliojo tel. numerį/el. pašto adresą.

Gavėjo vardas ir pavardė (įstaigos pavadinimas)

Poste restane

Universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas

Pašto kodas, miesto (vietovės) pavadinimas

Šalies pavadinimas

Mobiliojo tel. numeris / el. pašto adresas

 

Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys, t. y. mobiliojo telefono numeris (pavyzdžiui, 86XXXXXXX) ir (ar) el. paštas (pavyzdžiui, V.PAVARDENIS@POST.LT), turi būti rašomi ant pašto siuntos voko ar pakuotės žemiau įprastų gavėjo rekvizitų – asmenvardžio ir gavėjo adreso, kur siunta turi būti pristatyta.

Svarbu! Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys bus naudojami tik siuntos pristatymui – reklaminiai ir kiti komerciniai pasiūlymai nebus siunčiami. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus asmens sutikimą. 

 

Pastaba. Siekiant išvengti adresavimo klaidų, visada paprašykite pašto siuntos gavėjo, kad jis tiksliai nurodytų savo adresą. 

Norint, kad apie neįteiktą ir pašte saugomą siuntą jos gavėjas būtų informuotas SMS žinute ar el. paštu, būtina adresuojant siuntą nurodyti papildomus gavėjo kontaktinius duomenis, t.y. mobiliojo telefono numerį ir (ar) el. paštą. 

Laiškininkui pasirašytinai neįteikus registruotosios siuntos gavėjui (neradus jo ant siuntos nurodytu adresu) vietoj popierinio pranešimo, kuris paliekamas gaunamųjų laiškų dėžutėje, pašto siuntos gavėjas gali būti informuojamas elektroniniu būdu (SMS žinute ar el.paštu).

Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys, t. y. mobiliojo telefono numeris (pavyzdžiui, 86XXXXXXX) ir (ar) el. paštas (pavyzdžiui, V.PAVARDENIS@POST.LT), turi būti rašomi ant pašto siuntos voko ar pakuotės žemiau įprastų gavėjo rekvizitų – asmenvardžio ir gavėjo adreso, kur siunta turi būti pristatyta.

Svarbu! Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys bus naudojami tik siuntos pristatymui – reklaminiai ir kiti komerciniai pasiūlymai nebus siunčiami. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus asmens sutikimą. 

Siuntų saugojimo terminai gavimo paštuose:

 • Siuntos, apmokestintos muito, PVM ir kitais mokesčiais – 30 kalendorinių dienų.
 • Siuntos su procesiniais dokumentais – 7 arba 30 kalendorinių dienų.
 • Tarptautinio greitojo pašto siuntos – 15 kalendorinių dienų.
 • Vidaus greitojo pašto siuntos – 7 kalendorines dienas, jeigu sutartyje su siuntėju nenumatyta kitaip.
 • Pašto siuntiniai ir pašto korespondencijos siuntos – vieną kalendorinį mėnesį, jeigu sutartyje su siuntėju nenumatyta kitaip.
 • „Ekonomiškos siuntos“ – 7 kalendorines dienas, jeigu sutartyje su siuntėju nenumatyta kitaip.

Žala dėl prarastų, sugadintų pašto siuntų (padaryta nuo jų priėmimo iki įteikimo gavėjui) atlyginama vadovaujantis LR Pašto įstatymu, Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, taip pat remiantis tarptautinėmis sutartimis bei sutartimis su naudotojais.

Dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje prarasta, sugadinta pašto siunta, siuntėjas gali pareikšti pretenziją AB Lietuvos paštui per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

Žalos atlyginimo terminas:

 • Už pašto siuntą, siųstą Lietuvos Respublikoje – per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.
 • Už tarptautinę pašto siuntą – per 90 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.

Žalos atlyginimo dydis

AB Lietuvos paštas už prarastas, sugadintas pašto siuntas atlygina tik teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijas. Netiesioginiai nuostoliai, negautos pajamos, neturtinė žala neatlyginama.

Žala neatlyginama (vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo nuostatomis ir Siuntimo žalos atlyginimo taisyklėmis), jeigu:

 • Jei siunta įteikta ir tai patvirtina užsienio šalies operatorius.
 • Nėra patvirtinimo apie dingusią siuntą iš gavimo šalies operatoriaus ir pateikdamas tarptautinės siuntos paieškos formą, siuntėjas nepateikė gavėjo pretenzijos.
 • Prarasti draudžiami pašto siuntose siųsti daiktai (prekės).
 • Siunčiant pašto siuntas atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo pašto siunta, jeigu siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su pašto siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o pašto paslaugos teikėjo kaltė kitaip neįrodoma.
 • Žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė pašto paslaugos teikėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių.
 • Pašto siunta, joje siunčiami daiktai (prekės) ar jų dalis konfiskuoti išsiuntimo ar gavimo šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 • Įteikiant pasirašytinai registruotąją ir įvertintąją pašto siuntą ar pašto siuntinį, pakuotė, lipdukas su specialiu spaudu, lipnioji juosta, plomba ar perrišimo virvutė yra nepažeisti ir pašto siuntos ar siuntinio svoris atitinka nurodytąjį.
 • Gavėjas priėmė pašto siuntą ir pasirašė, kad ją gavo.
 • Pašto siunta negauta dėl asmens, kurį gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės.
 • Pašto siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos atlyginimas.
 • Siunčiamos sekogramos, karo belaisvių ir internuotų civilių asmenų korespondencijos siuntos.
 • Įvertintoji pašto siunta įvertinta suma, viršijančia tikrąją siunčiamų daiktų vertę.
 • Siuntėjas, pareikalavus pašto paslaugos teikėjui, nepagrindžia įvertintosios pašto siuntos turinio ar jo dalies vertės arba atsisako ją pagrįsti.
 • Siuntėjas nustatytais atvejais nepagrindžia reikalaujamos atlyginti žalos.
 • Įtariama, kad siuntėjas sukčiavo, siekdamas gauti kompensaciją už įteiktas, visiškai ar dalinai prarastas, sugadintas pašto siuntas.
 • Praleidus nustatytą 6 mėnesių nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos terminą pretenzijai pateikti.
 • Siunčiamos sekamosios korespondencijos arba paprastosios (be sekimo) siuntos.
 • Tarptautinėje siuntoje yra kolekcinės ar kitos monetos (nepriklausomai nuo to ar siunta yra įvertintoji).
 • Pareikštas reikalavimas netiesioginiams nuostoliams, negautoms pajamoms, neturtinei žalai atlyginti.
Pašto siuntos, kuriose yra įrenginių su ličio baterijomis / elementais, yra laikomos pavojingomis siuntomis. Tokios siuntos priimamos siųsti paštu tik tuo atveju, jei atitinka šiuos visus išvardintus saugumo, pakavimo ir žymėjimo reikalavimus: 1.Ličio baterijos / elementai laikomi įrenginio viduje. Pavienės arba supakuotos kartu su įrenginiu ličio baterijos / elementai siųsti paštu nepriimamos. 2.Vienoje pašto siuntoje gali būti ne daugiau kaip dvi ličio baterijos arba keturi elementai. 3.Ličio baterijas / elementus, esančius įrenginio viduje, leidžiama siųsti pašto siuntoje, jeigu jie atitinka šiuos talpos / kiekio reikalavimus: Vieno ličio jonų elemento talpa turi būti mažesnė ar lygi 20 Wh. Vienos ličio jonų baterijos talpa turi būti mažesnė ar lygi 100 Wh. Ličio kiekis viename ličio metalo elemente turi būti mažesnis arba lygus 1 g. Ličio kiekis vienoje ličio metalo baterijoje turi būti mažesnis arba lygus 2 g. 4.Didžiausias leistinas ličio baterijų / elementų neto svoris vienoje pašto siuntoje yra 5 kg. 5.Pašto siuntose nepriimami siųsti įrenginiai su pažeistomis, sugedusiomis, perdirbtomis, restauruotomis ar išimtomis iš apyvartos dėl defektų ličio baterijomis / elementais. 6.Įrenginiai remontui, pvz., kompiuteriai ir mobilieji telefonai, turi būti siunčiami be ličio baterijų / elementų. Už siuntoje esančių ličio baterijų identifikavimą, pateiktą informaciją pašto darbuotojui ir siuntos atitikimą keliamiems reikalavimams atsako siuntėjas. Siuntų su ličio baterijomis / elementais pakavimas 1.Pašto siuntoje esantis įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio įjungimo. Jei tai yra būtina, įrenginio įjungimo mygtukai turi būti papildomai apsaugoti (apsukti izoliacine juosta ar pan.) nuo atsitiktinio įjungimo, kurį galėtų sąlygoti kontaktas su pakavimo medžiagomis, pačia pakuote ar kitais siuntoje esančiais daiktais. 2.Pašto siuntoje esantis įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti tvirtai supakuotas pašto siuntoje ir nejudėti. Įrenginio judėjimas siuntoje gali sukelti jo pažeidimą, atsitiktinį įjungimą ar teigiamų ir neigiamų elektrodų susijungimą. 3.Bet koks įrenginys su baterijomis / elementais turi būti transportavimo metu išjungtas. 4.Pakavimui būtina stipri išorinė pakuotė. 5.Pašto siuntą su ličio baterijomis / elementais turi susipakuoti pats siuntėjas. Siuntų su ličio baterijomis / elementais žymėjimas 1.Pašto siunta su ličio baterijomis / elementais papildomai neženklinama. Ant siuntos pakuotės negali būti jokių specialių ženklinimų, nurodančių siuntoje esančių daiktų pavojingumą. 2.Ant pašto siuntos su ličio baterijomis / elementais turi būti nurodyti siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti (šalia siuntėjo adreso įrašytas telefonas ir (ar) elektroninis pašto adresas). 3.Užpildytoje muitinės deklaracijoje CN 22 / CN 23 (tais atvejais, kai ji turi būti pildoma) šalia siuntėjo duomenų turi būti nurodyti siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti telefonas arba elektroninis pašto adresas. Vienoje pašto siuntoje negali būti siunčiami prietaisai su ličio baterijomis ir prietaisai su ličio elementais. Turi būti tik prietaisai su elementais arba tik prietaisai su baterijomis. Ličio baterija yra sudaryta mažiausiai iš dviejų ličio elementų, todėl vienoje siuntoje siunčiant prietaisus su baterijomis ir su elementais, gali būti viršytas didžiausiais leistinas ličio baterijų / elementų kiekis vienoje siuntoje. Pašto siuntų su ličio baterijomis / elementais gabenimo reikalavimus nustato Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) ir šios organizacijos išleistos Pavojingų krovinių vežimo taisyklės (DGR). Pavojingų krovinių vežimą oro paštu prižiūri Lietuvos Civilinės Aviacijos (CAA) administracija.

Pašto paslaugų kokybės reikalavimai Lietuvoje

Terminas Kiekybinis kriterijus
D + 1 85 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų
D + 3 97 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų
   
D + 2 85 proc. nepirmenybinių korespondencijos siuntų
D + 4 97 proc. nepirmenybinių korespondencijos siuntų
   
D + 4 97 proc. pašto siuntinių

Pašto paslaugų kokybės reikalavimai tarp Europos Bendrijos valstybių

Terminas Kiekybinis kriterijus
D + 3 85 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų
D + 5 97 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų

Pastabos:
1. Išsiųstos pašto siuntos gavėją gali pasiekti ir greičiau nei pagal nustatytus pašto siuntų pristatymo kokybės reikalavimus.
2. D + n;
2.1. „D“ – pašto siuntos išsiuntimo data. Išsiuntimo data laikoma ta pati diena, kai pašto siunta buvo pateikta siųsti, jei ji buvo pateikta prieš paskelbtą vėliausią pašto siuntų surinkimo iš pašto paslaugų teikimo vietos laiką. Jeigu pašto siunta buvo pateikta siųsti vėliau, išsiuntimo data laikoma kita diena;
2.2. „n“ – darbo dienų skaičius nuo pašto siuntos išsiuntimo iki jos pristatymo gavėjui;
3. Kiekybinis kriterijus – kriterijus, pagal kurį ne mažiau nei nurodyta procentų pašto siuntų turi būti pristatyta per nustatytą dienų skaičių.

 • Siunčiant Lietuvoje, siuntos kelią matysite, jeigu siunta bus registruota (tiek siunčiant pirmenybinę, tiek nepirmenybinę).
 • Siunčiant į užsienį, siuntos kelias matomas pasirinkus paslaugą „Su sekimu“

Tarptautinių siunčiamų siuntų atveju, kai buvo siunčiami draudžiami siųsti daiktai ir siunta buvo sustabdyta ir neeksportuota į užsienį, siuntėjui siuntimo mokesčiai nėra grąžinami.

Pašto siuntose draudžiama siųsti:

 • narkotines ir psichotropines medžiagas;
 • deaktyvuotus nukenksmintus sprogstamuosius įtaisus, šaunamuosius ginklus, karinę amuniciją (įskaitant granatas, sviedinius, šovinius ir pan.), orinius šautuvus, bet kokias sprogstamųjų įtaisų ar šaunamųjų ginklų kopijas ir imitacijas;     
 • sprogiąsias (tokias, kaip oro pagalvės), degiąsias, radioaktyviąsias, nuodus, toksines, oksiduojančias ir kitas pavojingas medžiagas;
 • degtukus, žiebtuvėlius, magnetikus;
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
 • gyvus gyvūnus, išskyrus bites, dėles, šilkverpius, parazitus bei kenkėjų naikintojus, siunčiamus registruotose smulkiose siuntose oficialiai pripažintoms institucijoms;
 • alkoholinius gėrimus, kurie yra stipresni kaip 70 proc. (pvz. „Žalgirio“ trauktinė);
 • alkoholinius gėrimus nesandariuose buteliuose;
 • visų rūšių aerozolius;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;
 • kolekcines ar kitas monetas (nepriklausomai nuo to, ar siunta yra įvertintoji);
 • banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus galima siųsti tik įvertintose siuntose ir tik į tas šalis, kuriose leidžiama tokius daiktus įvežti.

Mėsos gaminiai būtinai turi būti hermetinėse pakuotėse. Siunčiamų mėsos gaminių kiekis turi būti nedidelis (iki 5 kg).

Nerekomenduojama siųsti tabako produktų. Net tose šalyse, į kurias nedraudžiama siųsti tabako gaminių, jie yra apmokestinami gana dideliais muito mokesčiais.

Draudžiama siųsti produktus aerozolinėse pakuotėse.

 

Šalys, į kurias draudžiama įvežti tabako gaminius
 • Airija
 • Austrija
 • Baltarusija
 • Brazilija
 • Indija
 • Italija
 • Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Kuveitas
 • Malis
 • Rumunija
 • Singapūras
 • Tanzanija
 • Vietnamas
 • Vokietija
Draudžiamų daiktų (pagal šalis) sąrašas
Šalys, į kurias draudžiama įvežti alkoholį
 • Austrija
 • Baltarusija
 • Brazilija
 • Centrinė Afrikos Respublika
 • Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Jungtiniai Arabų Emyratai
 • Kuveitas
 • Nigerija
 • Omanas
 • Pakistanas
 • Sent Kristoferis ir Nevis
 • Sent Lusija
 • Singapūras
 • Sudanas

Įsigaliojus 2019 m. pabaigoje priimtiems ES Reglamentams, visi iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą, taigi ir į Lietuvą, importuojami augalai (tarp jų sėklos, sodinukai ir kt.) privalo turėti fitosanitarinius sertifikatus. Asmenims, savo reikmėms paštu iš trečiųjų šalių atsisiunčiantiems augalus ar jų dalis, išimtys nėra numatytos, todėl siuntose atsiunčiamos minėtos prekės turi būti gabenamos kartu su lydinčiuoju dokumentu – fitosanitariniu sertifikatu, kuriuo užtikrinamas siunčiamų augalų sveikatingumas ir siuntų atsekamumas. Fitosanitarinis sertifikatas išduodamas šalies siuntėjos oficialios institucijos, kuri atsako už augalų sveikatingumą. Norėdami apsidrausti ir įsitikinti, kad Jūsų augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų siunta turės reikalaujamus dokumentus (t. y. fitosanitarinį sertifikatą) turėtumėte kontaktuoti su produkcijos pardavėju ir priminti, kad siuntą turi lydėti fitosanitarinis sertifikatas. Kontroliuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašus galite rasti čia. Detalesnės informacijos apie tai, ką reikia žinoti pašto siuntomis atsisiunčiant augalus ir jų produktus, papildomai rasite Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklapyje.

Mūsų laiškininkai pašto siuntas pristato 6 dienas per savaitę, paprastai nuo 8 iki 16 val. Pašto siuntos pristatymo į galutinį tašką laikas dažniausiai priklauso nuo to, kurioje laiškininko aptarnaujamo maršruto vietoje (pradžioje ar pabaigoje) yra adresatas. Vis dėlto kartais pasitaiko, kad pašto siuntą vėluojama pristatyti. Jeigu Jūsų išsiųsta arba laukiama registruotoji arba įvertintoji pašto siunta dingo arba vėluoja, praneškite apie tai mūsų bendruoju telefonu 1842.
Registracijos mokestis apskaičiuojamas iš registruotos siuntos siuntimo kainos atėmus identiškos neregistruotos siuntos siuntimo kainą.

Stengiamės, kad siuntų atsiėmimas mūsų klientams būtų kuo patogesnis ir jas atsiimti galėtumėte ne tik jūs, bet ir jūsų patikėti asmenys. Tai priklauso nuo siuntos tipo:

 • Registruotas pašto siuntas paštuose atiduosime asmenims, kurie pateiks siuntos gavimo pranešimą arba parodys SMS žinutę apie tokią pašto siuntą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Siuntas su išpirka gavėjas gali atsiimti parodęs siuntos gavimo pranešimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei sumokėjęs išpirkos mokestį. Mokestis gali būti sumokamas kortele arba grynais pinigais;
 • Siuntas su procesiniais dokumentais išduodame tik gavėjui, pateikus siuntos gavimo pranešimą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Kitas asmuo siuntą gali atsiimti tik su įgaliojimu.

   

Daugiau atsakymų