Papildomos paslaugos verslo klientams

Nr.  Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
1. Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsakyti tik siuntėjas)1 8,26 9,99 -
1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.
2. Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 5,78 6,99 -
3. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą1,2 1,64 1,98 16,52 19,99
4. Įgaliojimas atsiimti pašto siuntą (-as) (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas) 0,72 0,87 3,59 4,34
5. Siuntos paruošimas išsiųsti 0,72 0,87 -
5 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.
6. Pašto dėžutės išnuomojimas - 3,59 4,34
7. Išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas1: 1,50 1,50 -
7 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke.
8. Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą
9. Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas

Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui - pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus.

Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui - tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.

Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus.

10. Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei (tarpininkavimo mokestis):
10.1 kai importuojamos siuntos vertė iki 150 Eur 3,00 -
10.2 kai importuojamos siuntos vertė didesnė nei 150 Eur 18,00 -
10.3 kai eksportuojamos siuntos vertė didesnė nei 1000 Eur 18,00 -
  10.2 ir 10.3 punkto pastaba. Šis įkainis taikomas, kai siuntoje ne daugiau nei 4 skirtingos prekės. Kai prekių daugiau, už kiekvieną papildomą deklaracijos lapą taikomas 6 Eur mokestis.
11. Tarptautinės pašto siuntos administravimo mokestis:
11.1 kai siunta deklaruojama savarankiškai (per muitinės platformą / per kitą tarpininką) 2,00 -
11.2 kai PVM apmokamas prekės pirkimo metu 1,00 -
  11.2 pastaba. Iki 2021 spalio 1 d. šis mokestis netaikomas.

 

Nr.  Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento esančio siuntų pristatymo maršrutuose nustatytu laiku, kai sutartis dėl siuntų paėmimo su juo sudaryta ne trumpiau kaip vienam kalendoriniui mėnesiui:
1 pastaba. Tarifai su klientais derinami individualiai, atsižvelgiant į siuntų paėmimo laiką ir vietą, pateikiamą siuntų kiekį bei klientų poreikiui parenkamą transporto priemonę, priklausomai nuo efektyvaus krovinio tūrio.
1.1. Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas 2 kartus per savaitę (siuntos paimamos antradienį ir ketvirtadienį) 7,00 8,47
1.2. Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas kiekvieną darbo dieną 17,00 20,57
1.2. punkto pastaba. Darbo dienomis laikomos klientą aptarnaujančio padalinio nustatytos darbo dienos
2. Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento, esančio siuntų pristatymo maršrutuose, kai siuntos telpa į maršrutą aptarnaujantį automobilį. 20,00 24,20
2 punkto pastaba. Mokestis taikomas už vieną paėmimą (kartą)
3. Vidaus greitojo pašto išperkamojo mokesčio priėmimas (COD) grynais pristatant gavėjo adresu arba į paštą 1,24 1,50
4. Įteikimo pranešimo pristatymas apie vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos, vidaus pašto siuntinio 0,82 0,99
5. Vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntų su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas 23,17 28,04
5 punkto pastaba. Paslauga teikiama tik Vilniaus miesto teritorijoje nuo 12 val. iki 14 val. 
6. Vidaus greitojo pašto siuntos su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas:
6.1. iki 10 val. 14,48 17,52
6.2. po 18 val. 7,24 8,76
7. Vidaus greitojo pašto ir vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntos su lydraščiais priėmimas 2,03 2,45
7 punkto pastaba. Siunta su lydraščiais - siunta, kuri siunčiama kartu su prie jos pritvirtintu voku su lydraščiais (PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais ir pan.), kurie gavėjui pasirašius, grąžinami siuntėjui.
8. Įvairių su teikiamomis paslaugomis susijusių blankų užpildymas (kiekvienai pašto siuntai) įskaičiavus blanko kainą:
8.1. vidaus pašto siuntai 0,14 0,17
8.2. tarptautinei pašto siuntai 0,29 0,35
9. Siuntos paruošimas išsiųsti:
9 punkto pastaba. Voko, dėžutės ar kitos pakuotės kaina neįskaičiuota    
9.1. įdėjimas į voką (už kiekvieną lapą ar daiktą) 0,06 0,07
9.2. adreso užrašymas (už kiekvieną pašto siuntą) 0,14 0,17
9.3. įpakavimas (įdėjimas) į dėžutę, į popierių, į plastikinį maišelį ar kt. 0,58 0,70
9.4. pašto siuntos pagal pateiktą paskirstą paruošimas išsiųsti (daiktų atrinkimas, sudėjimas, supakavimas, gavėjo adreso užklijavimas / užrašymas) 1,45 1,75
10. Grąžinamų vidaus pašto siuntų išpakavimas (už kiekvieną pašto siuntą):
10.1. korespondencijos siuntos atidarymas, sąskaitos išėmimas 0,12 0,15
10.2. pašto siuntos išpakavimas ir prekių skirstymas 1,45 1,75
11. Siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimas (pakrovimas) iš (į) konteinerį (už 1 kg):
11.1. užsakovui, kuris yra sudaręs sutartį dėl siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimo (pakrovimo) iš (į) konteinerį paslaugos sutartinis tarifas
11.2. kitiems užsakovams 0,06 0,07
11.2. punkto pastaba. Siunta - tai prekės, produkcija ir pašo siuntos bei kiti daiktai.
12. Padėklo, konteinerio iškrovimas (pakrovimas) (už padėklą, konteinerį) 2,45 2,96
13. Padėklo saugojimas už kiekvieną parą 1,23 1,49
14. Padėklo įpakavimas ir perpakavimas 8,69 10,51

1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.

2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje, be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.