Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Pasitikėjimo linija Lietuvos pašte. Veiksniai, užtikrinantys jos efektyvumą

2022-02-17

Pasitikėjimo linija


Skaidri veikla ir saugumas – tai sritys, kurioms Lietuvos pašte skiriamas itin didelis dėmesys. Jį užtikrina Saugos ir prevencijos departamento (SPD) komanda. Bendrovėje taikoma ne viena kasdieninė prevencinė priemonė, o nuo 2018 metų veikia ir Pasitikėjimo linija, kuria apie įtartiną darbuotojų veiklą gali pranešti tiek patys darbuotojai, tiek asmenys iš išorės.

„Tam, kad įmonėje sėkmingai veiktų Pasitikėjimo linija, reikėjo nemažo įdirbio. Pasitikėjimo linijos Lietuvos pašte kūrimo procese dalyvavau nuo pat pradžių. Po keturių metų darbo pasitikėjimas įmonėje yra tokio lygio, kad sulaukiame ne tik anoniminių pranešimų, bet žmonės kreipiasi ir gyvai. Ši priemonė itin svarbi, nes leidžia sužinoti apie pažeidimus iš anksto ir kai kurių išvengti, arba apie tokius, apie kuriuos kažin ar kitu atveju sužinotume“, – sako Lietuvos pašto Saugos ir prevencijos departamento vadovas Andrius Varnelis.

SPD vadovas dalinasi įžvalgomis, kokie veiksniai padeda užtikrinti sėkmingą Pasitikėjimo linijos veiklą Lietuvos pašte:

Aiškus ir stiprus antikorupcinis fonas bendrovėje
Daug įvairių kasdienių procedūrų, pvz., tokių kaip viešųjų ir privačių interesų derinimas, kontrahentų, darbuotojų patikra, bendrosios sutartinės nuostatos, Korupcijos prevencijos politika, Finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos aprašas, Dovanų politika, Etikos kodeksas, tyrimai aiškiai indikuoja ir primena apie tai, kad bendrovėje visiškai netoleruojama korupcija ar bet kokia kita neteisėta veika. Taip pat labai svarbus vertybinis Lietuvos pašto aukščiausios grandies vadovų skleidžiamas požiūris.


Stipri komanda ir kompetencija 
Saugos ir prevencijos departamente antikorupcijos veiklai įkurta atskira pareigybė –  Prevencijos ir tyrimų grupė ir joje esantis Antikorupcijos ekspertas. Tik tokiu būdu šiai veiklai galima užtikrinti tinkamą kompetenciją bei skirti pakankamai laiko. Taip pat svarbus veiksnys – įkvėpta, įsitraukusi, motyvuota, įgalinta veikti, kompetentinga, su stipriomis žmogiškomis vertybėmis SPD komanda.


Švietėjiška veikla
Tai reiškia ne tik korupcijos netoleravimo akcentavimas kuriamose tvarkose, bet ir aiškią ir nuoseklią komunikaciją šia tema įmonės viduje. Lietuvos pašte turime ir naudojame net tris skirtingus stiprius sklaidos kanalus: kas mėnesį leidžiamas popierinis žurnalas „Pašto pulsas“, naujienų skiltis vidiniame tinkle ir skaitmenizuoti pranešimai vidiniame naujienlaiškyje. 2021 m. Tolerancijos korupcijai apklausos (TKA) duomenimis, 95 proc. darbuotojų nurodė, kad Lietuvos pašte komunikuojama darbuotojams antikorupcinės veiklos klausimais.


Aktyvi komunikacija 
Minimomis priemonėmis komunikuojama ir apie Pasitikėjimo liniją – kad tokia linija yra, kad ji veikia ir kokiais būdais bei kam galima pranešti. 2021 m. TKA duomenimis, 95 proc. darbuotojų žino, kam ir kokiu būdu bendrovėje galima pranešti apie pažeidimus.

Svarbu tai, kad Pasitikėjimo linija turi būti suprantama ne kaip įrankis kažką įskųsti siekiant asmeniui padaryti žalos, bet priešingai – tai priemonė, informuojant apie netinkamą elgesį, apsaugoti tiek patį asmenį, tiek ir bendrovę bei užkardyti žalos atsiradimą ar didesnės žalos padarymą.


Laisvas ir patogus pranešimo būdas
Raštelis po durimis, skambutis iš nežinomo numerio, elektroninis laiškas, pokalbis prie kavos ir pan. – visi būdai priimtini bei visus šiuos būdus komunikuojame, kaip tinkamus pranešti. Pasikliovimas vien tik paruošta pranešimo pildymo forma (o jeigu ji dar ir sudėtingesnė), gali nulemti sumažėjusį pasiryžimą kreiptis.


Pasitikėjimas darbuotojais, atsakingais už Pasitikėjimo liniją
Dėmesį atkreipiame į visus Pasitikėjimo linija gautus pranešimus  – reaguojame, įvertiname ir ištiriame. Užtikrinamas visiškas konfidencialumas. 2021 m. TKA duomenimis, 93 proc. darbuotojų sutinka su teiginiu – „pranešus apie korupciją Lietuvos pašte būtų užtikrinamas pranešėjo konfidencialumas“.


Pasiteisinus pranešimui, veikiama
Visais pasitvirtinusių pranešimų atvejais, priklausomai nuo incidento pobūdžio, priimami sprendimai – inicijuoti procedūrų, tvarkų atnaujinimą; drausminę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę; nuasmeninto incidento viešinimą ar kitokią prevencinę priemonę.


Plačiau apie Pasitikėjimo liniją Lietuvos pašte galima sužinoti čia.

Buvo naudinga? Dalinkitės: