Lietuvos paštas – Muitinės praktikų asociacijos narys

2020-07-03

Siekdamas efektyvinti su muitine susijusius veiklos procesus bei palengvinti deklaravimo eigą savo klientams, Lietuvos paštas tampa Muitinės praktikų asociacijos (toliau – Asociacija) nariu. Įsiliejant į Asociacijos veiklą, Lietuvos paštas mato galimybes sklandžiau įgyvendinti su muitinės veikla siejamus pašto projektus, kelti klausimus muitinei ir ieškoti konstruktyvių sprendimų kartu su kitais Asociacijos nariais.

2019 m. įkurtos Asociacijos vienas pagrindinių tikslų – sklandus muitinės formalumų užtikrinimas. Viena iš pagrindinių Lietuvos pašto teikiamų paslaugų – tarptautinių pašto siuntų pervežimas, neišvengiamai sietinas su muitinės formalumais. Lietuvos paštas yra suinteresuotas juos atlikti sklandžiai ir greitai, stengiasi formaliąją procedūrų pusę klientui padaryti kuo lengvesnę, o tam tikrais atvejais ir visai nematomą. Plačiąją prasme, Lietuvos paštas ieško visokeriopų palengvinimų, visai netrukus planuoja išmanios skirstymo programos paleidimą, vykdo reikšmingus deklaravimui naudojamų IT sistemų atnaujinimus – visa tai tiesiogiai susiję su muitinės, o tuo pačiu, ir su Asociacijos veikla.

Lietuvos pašto atstovai yra įsitikinę, jog narystė Asociacijoje garantuos bendrovei naujausios ir aktualios informacijos muitinės srityje patogų prieinamumą, suteiks galimybes dalyvauti verslą tiesiogiai liečiančių nacionalinių muitų teisės aktų rengimo ir derinimo procese, tarptautinėje praktikoje kylančius klausimus spręsti per Asociacijos partnerių tinklą tiek Vakarų, tiek Rytų šalių rinkose, aktualius klausimus nagrinėti kartu su kitais muitinės praktikais, dalinantis patirtimi ir gerąja praktika.

Šiuo metu Lietuvos paštas aktyviai ruošiasi ES mastu muitinės keliamų naujų reikalavimų pašto siuntose atsiųstų prekių deklaravimui išpildymui, peržiūri savo vidinius procesus, besirengiant kitais metais naikinamai importo PVM lengvatai ir su tuo susijusiu itin ženkliu importo deklaracijų skaičiaus padidėjimu.

 

Daugiau apie Asociaciją:

Asociacijos narius vienija tikslas – sklandus muitinės formalumų užtikrinimas per tarpusavio bendradarbiavimą, konsultacijas su muitine, reguliariai organizuojamas konferencijas. Asociaciją sudaro įvairias verslo šakas atstovaujančios įmonės: muitinės ir akciziniai sandėliai, geležinkelių ir kelių transportas, technikos remonto paslaugos, teisininkai, muitinės tarpininkai. 

Buvo naudinga? Dalinkitės: